Uitvaart

De afsluiting na het overlijden van een dierbare kan een intens proces zijn. Een waardig afscheid speelt daarin een belangrijke rol. Onze kerk biedt deze gelegenheid. Als u de uitvaartdienst door onze predikant wilt laten leiden in de kerk in Okkenbroek of op een andere locatie, kunt u contact opnemen met hem. U kunt er ook voor kiezen om de dienst in onze kerk te laten leiden door een andere voorganger. Neem hiervoor contact op met de kerkrentmeesters.

Tarief
Voor rouwdiensten wordt aan kerkleden een vergoeding gevraagd van € 445,- en € 765,- als u geen lid bent.

Deze bedragen zijn inclusief de diensten van de koster, organist en informatiedragers voor de geluidsopnamen van de dienst.

Begraafplaats
De begraafplaats wordt beheerd door de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek. Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans Haverslag, tel. 0572 – 551313.

Advertenties